Personal Braining

Kotiopetus ja valmennus pääsykokeisiin

Tarjoan luokanopettajana (erityispedagogiikan perusopinnot) ja kasvatustieteen maisterina kotiopetuspalveluja 7–16-vuotiaille peruskoululaisille kaikissa aineissa sekä reaaliaineissa myös lukio-opiskelijoille. Valmennan myös yliopiston pääsykokeisiin kasvatustieteelliseen tiedekuntaan (VAKAVA-koe).


Syitä kotiopetukseen hakeutumiselle voi olla monia: Oppilas haluaa jatkokoulutuspaikkaan, johon kesiarvo ei nykyisellä osaamisella riitä, lastenkoti haluaa tarjota oppilaille omissa tiloissaan opetusta tai oppilas haluaa yleistä tukea ja tsemppiä jossakin tietyssä aineessa.

Minulla on kolmen lukuvuoden kokemus jopo-luokan opettajana Pirkkalan yläasteella, jossa opetin joustavan perusopetuksen luokan 15–16-vuotiaita nuoria kaikissa aineissa. Vahvuuksiani opettajana ovat läsnäolo ja kiireettömyys, oppilaan osallistaminen, tämän vahvuuksien löytäminen ja positiivisten voimavarojen ja motivaation vahvistaminen oppilaassa. Koska olen itse ollut aikaisemmin alisuoriutuja peruskouluaikoina, osaan asettua oppilaan asemaan. Vaikka tunneilla pääpiste on oppilaan oppimisessa ja tietojen omaksumisessa, haluan oppia tuntemaan oppilaani tuntien aikana paremmin, jolloin voimme keskustella myös muista mieleen tulevista ja askarruttavista asioista. Tämä on avain todellisen motivaation ja tavoitteen löytymiseen!

Opetus tapahtuu kotonani Pirkkalan Loukonlahdessa, tai minut voi pyytää opettamaan oppilaan kotiin tai esim. lastenkotiin pienryhmää tai yksittäistä oppilasta.

Mentaalivalmennus urheilijoille

Personal Braining on aivojen personal trainingia ja sparrausta! Kysy myös yksilöurheilijoiden tai urheilujoukkueiden mentaalivalmennusta!

Hinnat räätälöidään aina ryhmän koon ja tuntimäärän mukaan.